Suma cyfr w liczbie rekurencyjnie

W jednym z wcześniejszych postów liczyliśmy sumę cyfr w liczbie za pomocą iteracji. Poniżej rozwiązanie tego zadania z wykorzystaniem rekurencji.
// wykorzystujemy klasę Scanner z pakietu java.util
import java.util.*;

/**
 * Suma cyfr w liczbie rekurencyjnie
 * @author kodatnik.blogspot.com 
 */ 
public class SumaCyfr {
 
 // metoda sumaCyfr zwraca sumę cyfr liczby 
 // przekazanej jako parametr jej wywołania
 public static int sumaCyfr(int liczba) {

 // jesli liczba mniejsza od 10 zwróć ją (warunek kończący wywołania rekurencyjne)
 if (liczba < 10)
  return liczba;

 // w przeciwnym razie bierzemy ostatnią cyfrę (modulo 10) plus rekurencyjne
 // wywołanie naszej metody z parametrem będącym liczbą bez ostatniej cyfry
 return (liczba % 10) + sumaCyfr(liczba / 10);
 }
 
 public static void main(String[] args){
 
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 System.out.print ("Podaj liczbę: " );
 
 // pobieramy od użytkownika liczbę
 int liczba = sc.nextInt();
 
 // wyświetlamy na ekranie sumę cyfr w liczbie
 System.out.println("Suma liczb: " + sumaCyfr(liczba));

 }
}
Uruchomiona aplikacja:
Podaj liczbę: 12345
Suma liczb: 15


0 Komentarzy - Suma cyfr w liczbie rekurencyjnie

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty