Projekt Euler - Problem numer 1

Projekt Euler (http://projecteuler.net) to strona internetowa zawierająca pokaźny zbiór (ponad 300) problemów obliczeniowych, do rozwiązania których potrzebny jest (w większości przypadków) komputer oraz dowolny język programowania. Rozwiązaniem każdego zadania jest wynik, który podajemy, aby sprawdzić czy nasz sposób obliczeń jest poprawny. Oczywiście sednem zabawy jest opracowanie odpowiedniego dla danego problemu algorytmu. Przyjrzyjmy się zatem pierwszemu zadaniu.

Popularne posty