Metody o zmiennej liczbie argumentów

Po poprzednich wpisach dzisiaj coś lekkiego :) Poznamy metody, które mogą mieć zmienną liczbę argumentów (ang. varargs). Przed Javą 1.5 (inaczej zwaną 5.0) jedyną możliwością przesłania do metody zmiennej liczby argumentów było wykorzystanie tablic, w Javie 5.0 wprowadzono nowy sposób zapisu argumentu: Typ... Przykładowy nagłówek metody o zmiennej liczbie argumentów:
public static void metoda(String napis, String... napisy);

Przeglądamy kolekcję - interfejs Iterable<T>

Od Javy 5.0 wprowadzono pętlę iteracyjną (znaną w innych językach programowania jako pętla foreach) umożliwiającą przeglądnięcie wszystkich elementów należących do danej kolekcji. Pętla ta może być stosowana z tablicami oraz wszystkim klasami, które implementują interfejs Iterable<T>.
Ogólny format pętli iteracyjnej:
for (T wartosc : kolekcja) {
 // dla każdego elementu z kolekcji dostępnego 
 // pod zmienną wartosc typu T
 // gdzie T jest typem generycznym
}

Porównujemy obiekty - interfejs Comparable<T>

Często chcemy porównać ze sobą dwa obiekty jakiejś klasy. Oczywiście możemy porównać odpowiednie pola klasy i zwrócić wynik, ale.... rozwiązanie idealne polega na zaimplementowaniu w naszej klasie interfejsu Comparable<T>. Dzięki implementacji interfejsu, obiekty powstałe na bazie naszej klasy będą mogły być porównywane ze sobą. Taki sposób porównywania (mówiąc inaczej uporządkowania obiektów) jest wykorzystywany przez Javę np. w kolekcjach. Standardowe klasy np. klasa String również implementują ten interfejs. Dzięki temu porównując dwa łańcuchy tekstowe wiemy który jest "mniejszy", a który "większy" (w tym przypadku wykorzystywane jest uporządkowanie alfabetyczne). Wróćmy do interfejsu Comparable<T>, ma on tylko jedną metodę:

Popularne posty