Odległość Levenshteina - podobieństwo łańcuchów

Do obliczania podobieństwa łańcuchów tekstowych wykorzystuje się algorytm Levenshteina (Vladimir Levenshtein - rosyjski uczony), znany również jako odległość edycyjna, albo odległość Levenshteina. Otrzymana w wyniku działania algorytmu liczba symbolizuje ile działań prostych musimy wykonać, aby dokonać konwersji/zamiany jednego łańcucha na drugi. Działania proste to wstawienie znaku, usunięcie znaku oraz zamiana znaku na inny. Dla łańcucha "kot" i "kod" odległość edycyjna wynosi 1. Musimy dokonać tylko jednej zamiany znaku. Im większa odległość tym bardziej różne są łańcuchy znaków.

Jak działa sam algorytm:
 1. ustalamy długość łańcuchów znaków (dlugoscP - długość łańcucha pierwszego, dlugoscD - długość łańcucha drugiego),
 2. tworzymy macierz o rozmiarze (dlugoscP+1) x (dlugoscD+1),
 3. inicjalizujemy pierwszy wiersz wartościami od 0 do dlugoscP,
 4. inicjalizujemy pierwszą kolumnę wartościami od 0 do dlugoscD,
 5. sprawdzamy każdy znak z łańcucha pierwszego (indeks i od 1 do dlugoscP),
 6. sprawdzamy każdy znak z łańcucha drugiego (indeksy j od 1 do dlugoscD),
 7. jeżeli znak na pozycji i równa się znakowi na pozycji j to koszt jest równy zero,
 8. jeżeli znak na pozycji i jest różny od znaku na pozycji j to koszt wynosi 1,
 9. ustawiamy wartość komórki i,j jako minimum:
  • komórka powyżej + 1,
  • komórka z lewej + 1,
  • komórka po skosie (góra, lewo) + koszt.
 10. algorytm powtarzamy dla wszystkich znaków, całkowity koszt otrzymamy w komórce o indeksie dlugoscP, dlugoscD

Sprawdźmy działanie algorytmu na przykładzie dwóch łańcuchów: "notatnik" i "kodatnik". Poniżej utworzona została macierz i obliczone zostały odpowiednie wartości komórek.

    n o t a t n i k
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
k 1 1 2 3 4 5 6 7 7
o 2 2 1 2 3 4 5 6 7
d 3 3 2 2 3 4 5 6 7
a 4 4 3 3 2 3 4 5 6
t 5 5 4 3 3 2 3 4 5
n 6 5 5 4 4 3 2 3 4
i 7 6 6 5 5 4 3 2 3
k 8 7 7 6 6 5 4 3 2

Odczytana odległość edycyjna wynosi zatem 2 (wartość komórki o indeksie [8][8]). Dodatkowo możemy określić podobieństwo wyrazów stosując następujący wzór:

1 / (1 + OL)

gdzie OL to odległość Levenshteina dla dwóch łańcuchów obliczona zgodnie z powyższym algorytmem. Dla naszego przykładu podobieństwo wynosi: 1/3.

Poniżej prosty program liczący odległość Levenshteina oraz podobieństwo łańcuchów.
import java.util.Scanner;

/**
 * Obliczanie odległości Levenshteina (odległości edycyjnej)
 * Wyznaczanie podobieństwa łancuchów znaków
 * @author kodatnik.blogspot.com
 */
public class Levenshtein {

 public static int obliczOdleglosc(String p, String d) {
 // określamy długości łańcuchów znaków
 int dlugoscP = p.length();
 int dlugoscD = d.length();

 // tworzymy odpowiednią macierz
 int[][] macierz = new int[dlugoscP + 1][dlugoscD + 1];

 // uzupełniamy pierwszy wiersz i pierwszą kolumnę
 for(int i = 0; i <= dlugoscP; macierz[i][0] = i++);
 for(int j = 1; j <= dlugoscD; macierz[0][j] = j++);

 // sprawdzamy poszczególne znaki
 for(int i = 1; i <= dlugoscP; i++) {
  char znak = p.charAt(i - 1);
  for(int j = 1; j <= dlugoscD; j++) {
  // obliczamy koszt
  int koszt = macierz[i - 1][j - 1];
  if(d.charAt(j - 1) != znak ) koszt++;
  // wstawiamy minimum
  macierz[i][j] = Math.min( Math.min( macierz[i - 1][j] + 1, macierz[i][j - 1] + 1), koszt);
  }
 }
 // zwracamy całkowity koszt, odległość Levenshteina
 return macierz[dlugoscP][dlugoscD];
 }

 public static double obliczPodobienstwo(String lancuchPierwszy, String lancuchDrugi) {
 // obliczamy i zwracamy podobieństwo łańcuchów
 return (1.0/(1.0 + obliczOdleglosc(lancuchPierwszy, lancuchDrugi)));
 }

 public static void main(String[] args) {
 String lancuchPierwszy, lancuchDrugi;

 // pobieramy dane
 Scanner wejscie = new Scanner(System.in);
 System.out.print("Podaj pierwszy ciąg znaków: ");
 lancuchPierwszy = wejscie.nextLine();
 System.out.print("Podaj drugi ciąg znaków: ");
 lancuchDrugi = wejscie.nextLine();

 // wyświetlamy obliczone wyniki
 System.out.println("Odległość Levenshteina: " + obliczOdleglosc(lancuchPierwszy, lancuchDrugi));
 System.out.println("Podobieństwo ciągów znaków: " + obliczPodobienstwo(lancuchPierwszy, lancuchDrugi));
 }
}
Wynik działania programu dla przykładowych danych.
Podaj pierwszy ciąg znaków: notatnik
Podaj drugi ciąg znaków: kodatnik
Odległość Levenshteina: 2
Podobieństwo ciągów znaków: 0.3333333333333333
Praktyczne wykorzystanie algorytmu to między innymi sprawdzanie pisownii, rozpoznawanie mowy, analiza DNA, wykrywanie plagiatów itp.


2 Komentarze - Odległość Levenshteina - podobieństwo łańcuchów

Tomek Nurkiewicz pisze...

Dobrze wiedzieć o istnieniu tego algorytmu. Jednak czy zamiast własnej implementacji nie prościej skorzystać z metody StringUtils#getLevenshteinDistance, dostępnej w pakiecie Commons Lang od 8 lat?

Devon pisze...

@TN: Oczywiście masz rację....ale znając algorytm i kawałek kodu możemy wprowadzić na przykład inne wagi dla poszczególnych operacji usuwania, wstawiania, zamiany. Większość kodów tu dostępnych ma swoje odpowiedniki w postaci gotowych klas...ale warto czasami zrozumieć samą ideę :)

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty