Algorytm Luhna

Algorytm Luhna (autor: Hans Peter Luhn - naukowiec z IBM) jest najczęściej wykorzystywanym sposobem sprawdzenia poprawności ciągu liczb. Jego zastosowanie to sprawdzanie numerów kart kredytowych i innych np. lojalnościowych, numerów IMEI, numerów ubezpieczeń itd. Algorytm działa na pojedynczych cyfrach od prawej do lewej strony sprawdzanej liczby. Sam schemat jest bardzo prosty i sprowadza się do kilku kroków:

 1. sumujemy cyfry nieparzyste (pierwszą, trzecią, piąta itd.),
 2. podwajamy cyfry parzyste (drugą, czwartą, szóstą itd.), jeśli podwojona wartość jest większa od 9, sumujemy cyfry (np. podwajamy 8, dostajemy 16, wartość większa od 9, sumujemy cyfry 1+6, dostajemy wynik 7),
 3. sumujemy otrzymane cyfry z kroku drugiego,
 4. dodajemy dwie sumy (dla cyfr parzystych i nieparzystych), jeśli wynik modulo 10 daje 0 to liczba jest poprawna, w przeciwnym przypadku niepoprawna.

Przeanalizujmy algorytm na prostym przykladzie. Mamy numer karty: 4853928344613904. Poruszamy się od prawej do lewej strony. Obliczamy sumę cyfr nieparzystych:
sumaNieparzystych = 4 + 9 + 1 + 4 + 3 + 2 + 3 + 8 = 34
Obliczamy sumę podwojonych cyfr parzystych (jeśli podwojona wartość jest większa od 9 dodajemy poszczególne cyfry):
sumaParzystych = 0 + 6 + (1+2) + 8 + (1+6) + (1+8) + (1+0) + 8 = 42
Dodajemy otrzymane wyniki:
sumaParzystych + sumaNieparzystych = 76
Reszta z dzielenia 76 przez 10 (76 modulo 10) nie jest zerem więc nasz numer nie jest poprawny.

Zapiszmy algorytm wykorzystując Javę. Metoda czyPoprawna() zwróci nam wartość logiczną świadczącą o poprawności bądź też nie sprawdzanego ciągu cyfr.
/**
 * Implementacja algorytmu Luhna
 * @author kodatnik.blogspot.com
 */
public class AlgorytmLuhna {

 public static boolean czyPoprawna(String liczba){
 // zmienne przechowujące odpowiednie sumy
 int sumaParzystych = 0, sumaNieparzystych = 0;

 // odwracamy liczbę dla uproszczenia obliczeń
 String odwroconaLiczba = new StringBuilder(liczba).reverse().toString();
    
 // pętla dla poszczególnych cyfr
 for(int i = 0 ;i < odwroconaLiczba.length(); i++){

  // zamieniamy znak cyfry na wartość liczbową
  int cyfra = Integer.parseInt(odwroconaLiczba.substring(i, i + 1));
      
  // cyfra na pozycji nieparzystej
  if(i % 2 == 0) { 
  // zwiększamy sumę 
  sumaNieparzystych += cyfra;
  } 
  // cyfra na pozycji parzystej
  else { 
  // podwajamy cyfrę
  cyfra = cyfra * 2;
        
  // jeśli wynik większy od 9 to sumujemy cyfry wyniku
  if (cyfra > 9) cyfra = (cyfra%10)+1;

  // zwiększamy sumę
  sumaParzystych += cyfra;
  }
 }
 // zwracamy prawdę lub fałsz w zależności od wyniku modulo 10
 return (sumaParzystych + sumaNieparzystych) % 10 == 0;
 }

 public static void main(String[] args) {
 System.out.println(czyPoprawna("4853928344613904"));
 System.out.println(czyPoprawna("4408041234567893"));
 }
}
Uruchomiona aplikacja:
false
true
Czyli pierwsza liczba jest niepoprawna, a druga poprawna (oczywiście według algorytmu Luhna).

1 Komentarz - Algorytm Luhna

Anonimowy pisze...

numerów IMEI nie sprawdza się algorytmem Luhna, ale algorytmem podobnym.

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty