Suma cyfr w liczbie

Zaczynamy. Prosta metoda obliczająca sumę cyfr w liczbie przekazanej jako parametr. Całość objaśniona mam nadzieję klarownie w komentarzach.
// wykorzystujemy klasę Scanner z pakietu java.util
import java.util.*;

/**
 * Suma cyfr w liczbie
 * @author kodatnik.blogspot.com 
 */
public class Test {
 
 // metoda sumaCyfr zwraca sumę cyfr liczby 
 // przekazanej jako parametr jej wywołania
 
 public static int sumaCyfr(int liczba) {
 // deklaracja i inicjalizacja zmiennej
 int suma = 0;
 
 do {
  // wyciagamy z liczby ostatnią cyfrę (modulo 10)
  int cyfra = liczba % 10;
  // dodajemy ją do sumy
  suma += cyfra;
  // modyfikujemy liczbę (pozbywamy się ostatniej cyfry)
  liczba = (liczba - cyfra) / 10;
 
  // pętla działa dopóki liczba jest różna od zera 
 } while ( liczba != 0 ); 
 
 // zwracamy do miejsca wywołania obliczoną sumę
 return suma;
 }

 public static void main(String[] args){
 
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 System.out.print ("Podaj liczbę: " );
 
 // pobieramy od użytkownika liczbę
 int liczba = sc.nextInt();
 
 // wyświetlamy na ekranie sumę cyfr w liczbie
 System.out.println("Suma cyfr: " + sumaCyfr(liczba));

 }
}
Przykładowe uruchomienie programu:
Podaj liczbę: 84521
Suma cyfr: 20


0 Komentarzy - Suma cyfr w liczbie

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty