Sito Eratostenesa

Sito Eratostenesa to algorytm wyznaczania liczb pierwszych z zakresu od 2 do n. Istotą algorytmu jest wykreślanie z danego zbioru 2..n wszystkich wielokrotności kolejnych liczb (zaczynając od dwójki), które nie zostały jeszcze wykreślone. Wystarczy uwzględnić tylko liczby z przedziału od 2 do wartości całkowitej pierwiastka z n. Niewykreślone liczby będą liczbami pierwszymi z podanego zakresu.
// wykorzystujemy klasę Scanner z pakietu java.util
import java.util.*;

/**
 * Sito Eratostenesa
 * @author kodatnik.blogspot.com 
 */
public class SitoEratostenesa {
 
 public static void main(String args[]) {
  
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 System.out.print ("Podaj n: " );  
  
 // pobieramy od użytkownika n (zakres)
 int n = sc.nextInt();  
   
 // obliczamy liczbę iteracji 
 int liczbaIteracji = (int) Math.sqrt(n);

 // zakładamy tablicę o rozmiarze n+1
 // domyślnie będzie ona miała wartości false
 boolean[] jestPierwsza = new boolean[n + 1];
    
 // zmieniamy na true (zakładamy, że wszysktie liczby
 // z przedziału 2..n są pierwsze)
 for (int i = 2; i < n+1; i++) jestPierwsza[i] = true;

 // główna pętla usuwająca wielokrotności kolejnych liczb pierwszych
 // poprzez wstawianie na odpowiednim indeksie ablicy wartości false
 for (int i = 2; i <= liczbaIteracji; i++) {

  // sprawdzamy czy pierwsza, jeśli nie to następna iteracja
  if (jestPierwsza[i]) {
  // jeśli pierwsza usuwamy jej wielokrotności wstawiając false na odpowiedni indeks tablicy
  for (int j = i * i; j <= n; j += i) jestPierwsza[j] = false;
  }
 }

 // pętla wyświetlająca liczby pierwsze z pzedzialu 2..n
 // jeśli wartość na indeksie i jest równa true to jest to liczba pierwsza
 for (int i = 2; i <= n; i++)
  if (jestPierwsza[i]) System.out.print(i + " ");
 }
}
Przykładowe uruchomienie programu:
Podaj n: 20
2 3 5 7 11 13 17 19


1 Komentarz - Sito Eratostenesa

Anonimowy pisze...

"boolean[] jestPierwsza = new boolean[n + 1];"

dlaczego n+1?

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty