Sortowanie przez wybieranie

Chcemy napisać metodę, która posortuje nam przekazany jako parametr wektor liczb całkowitych metodą sortowania przez wybieranie. Sortowanie przez wybieranie polega na wyszukaniu elementu mającego znaleźć się na zadanym indeksie i zamianie miejscami z tym, który jest tam obecnie.
/**
 * Sortowanie przez wybieranie
 * @author kodatnik.blogspot.com 
 */ 
public class SortowaniePrzezWybieranie {
 
 // metoda sortuje elementy tablicy przekazanej jako parametr
 public static void sortowaniePrzezWybieranie(int[] wejscie) {
 // zmienna przechowująca rozmiar tablicy
 int rozmiarTablicy = wejscie.length;
 
 // pętla przejścia przez wszystkie elementy tablicy
 for (int i = 0; i < rozmiarTablicy; i++){
  // zakladamy, ze element na pozycji i jest najmniejszy
  int min = wejscie[i];
  // zapisujemy indeks tego elementu
  int indeks = i;
  
  // szukamy w pozostałej części tablicy elementu mniejszego niz min
  for (int j = i; j < rozmiarTablicy; j++){
  // jesli jest taki, on staje się teraz elementam najmniejszym
  if(wejscie[j] < min) {
   min = wejscie[j];
   // zapisujemy jego indeks
   indeks=j;
  }
  }
  // zamieniamy miejscami elementy w tablicy 
  // najmniejszy z aktualnym wskazywanym przez zmienną i
  wejscie[indeks] = wejscie[i];
  wejscie[i] = min;
 }
 }

 // metoda wyświetla zawartość tablicy przekazanej jako parametr na ekranie
 public static void pokazTablice(int[] wejscie) {
 // każdy element znajdujący się w tablicy wyświetlamy na ekranie
 for(int x : wejscie) System.out.print (x + " ");
 System.out.println ();
 }

 public static void main(String[] args) {
 // tworzymy tablicę wypełniając ją od razu danymi
 int[] tablica = {4, 6, 1, 2, 3, 8, 7, 9, 5};
 
 // wyświetlamy tablicę na ekranie
 pokazTablice(tablica);
 // sortujemy tablicę
 sortowaniePrzezWybieranie(tablica); 
 // wyświetlamy posortowaną tablicę na ekranie
 pokazTablice(tablica); 
 }
}
Uruchomiona aplikacja:
4 6 1 2 3 8 7 9 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 


1 Komentarz - Sortowanie przez wybieranie

Karol Żurowski pisze...

W pierwszej pentli nie powinno być od i=0 do rozmiar tablicy - 1 ?

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty