Odwracanie elementów w tablicy

Odwrócenie elementów w tablicy to zamiana ich miejscami. Ostatni element staje się pierwszym, pierwszy ostatnim, przedostatni drugim, drugi przedostatnim itd. Chcemy napisać metodę, która odwróci nam wszystkie elementy w przekazanej jako parametr tablicy liczb całkowitych.
/**
 * Odwracanie elementów w tablicy
 * @author kodatnik.blogspot.com 
 */ 
public class OdwracanieElementow {
 
 // metoda odwraca elementy w przekazanej jako parametr tablicy
 public static void odwroc(int[] wejscie) {
 
 // indeks pierwszego elementu
 int poczatek = 0;     
 // indeks ostatniego elementu
 int koniec = wejscie.length-1;
 
 // dopóki indeks początkowy jest mniejszy od indeksu końcowego
 while (poczatek < koniec) {
  // zamieniamy elementy
  int pomoc = wejscie[poczatek]; 
  wejscie[poczatek] = wejscie[koniec]; 
  wejscie[koniec] = pomoc;
   
  // przesuwamy się w kierunku środka wektora zwiększając i zmniejszając odpowiednio indeksy
  poczatek++;
  koniec--;
 }
 }
 
 // metoda wyświetla zawartość tablicy przekazanej jako parametr na ekranie
 public static void pokazTablice(int[] wejscie) {
 // każdy element znajdujący się w tablicy wyświetlamy na ekranie
 for(int x : wejscie) System.out.print (x + " ");
 System.out.println ();
 }

 public static void main(String[] args) {
 // tworzymy tablicę wypełniając ją od razu danymi
 int[] tablica = {4, 6, 1, 2, 3, 8, 7, 9, 5};
 
 // wyświetlamy tablicę na ekranie
 pokazTablice(tablica); 
 
 // odwracamy tablicę
 odwroc(tablica);

 // wyświetlamy odwróconą tablicę na ekranie
 pokazTablice(tablica); 
 }
}
Uruchomiona aplikacja:
4 6 1 2 3 8 7 9 5 
5 9 7 8 3 2 1 6 4 
Powyższą metodę można przeciążyć, tworząc metodę odwracającą tylko fragment tablicy (elementy od indeksu początkowego do indeksu końcowego przekazanego jako parametr). Poniżej przeciążona wersja metody.
// metoda odwraca fragment tablicy (od indeksu poczatek do indeksu koniec
 // w przekazanej jako parametr tablicy)
 public static void odwroc(int[] wejscie, int poczatek, int koniec) {
 
 // dopóki indeks początkowy jest mniejszy od indeksu końcowego
 while (poczatek < koniec) {
  // zamieniamy elementy
  int pomoc = wejscie[poczatek]; 
  wejscie[poczatek] = wejscie[koniec]; 
  wejscie[koniec] = pomoc;
   
  // przesuwamy się w kierunku środka wektora zwiększając i zmniejszając odpowiednio indeksy
  poczatek++;
  koniec--;
 }
 } 
Wywołanie odwroc(tablica, 3, 6) spowoduje odwrócenie elementów od indeksu trzeciego do szóstego.
4 6 1 2 3 8 7 9 5 
4 6 1 7 8 3 2 9 5 
Przeciążanie metod to tworzenie metod o takich samych nazwach ale o innej liście parametrów (pod uwagę brana jest ilość parametrów oraz ich typ).


2 Komentarze - Odwracanie elementów w tablicy

Anonimowy pisze...

Super :) Można też użyć metody swap(), ale jest ok.

Anonimowy pisze...

Jak zmienić kod żeby użyć stringów ? Zamiast int , string ?

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty