Wyszukiwanie binarne

Wyszukiwanie binarne optymalizuje algorytm poszukiwań do kilku kroków. Opiera się ono na podziale tablicy na dwie części i sprawdzeniu czy szukana wartość znajduje się na środku czy też jest mniejsza lub też większa od elementu środkowego. W zależności od wyniku szukamy dalej w lewej bądź też prawej części tablicy. Taki sposób jest analogiczny do wyszukiwania danych w książce telefonicznej czy też słowniku. Oczywiście tablica, w której szukamy musi być posortowana (w przykładzie wykorzystamy sortowanie przez wybieranie). Chcemy napisać metodę która umożliwi nam w sposób rekurencyjny odnalezienie w tablicy konkretnej wartości.
// wykorzystujemy klasę Scanner z pakietu java.util
import java.util.*;

/**
 * Wyszukiwanie binarne
 * @author kodatnik.blogspot.com 
 */ 
public class WyszukiwanieBinarne {
 
 // metoda sortuje elementy tablicy przekazanej jako parametr
 public static void sortowaniePrzezWybieranie(int[] wejscie) {
 // zmienna przechowująca rozmiar tablicy
 int rozmiarTablicy = wejscie.length;
 
 // pętla przejścia przez wszystkie elementy tablicy
 for (int i = 0; i < rozmiarTablicy; i++){
  // zakladamy, ze element na pozycji i jest najmniejszy
  int min = wejscie[i];
  // zapisujemy indeks tego elementu
  int indeks = i;
  
  // szukamy w pozostałej części tablicy elementu mniejszego niz min
  for (int j = i; j < rozmiarTablicy; j++){
  // jesli jest taki, on staje się teraz elementam najmniejszym
  if(wejscie[j] < min) {
   min = wejscie[j];
   // zapisujemy jego indeks
   indeks=j;
  }
  }
  // zamieniamy miejscami elementy w tablicy 
  // najmniejszy z aktualnym wskazywanym przez zmienną i
  wejscie[indeks] = wejscie[i];
  wejscie[i] = min;
 }
 }

 // metoda rekurencyjna szukająca w podanej jako parametr tablicy (od indeksu poczatek do indeksu koniec) wartości
 // zwraca -1 jeśli szukana wartość nie występuje, lub indeks pierwszego wystąpienia szukanej wartości
 // przekazana jako parametr tablica musi być wcześniej posortowana
 public static int szukajBinarnie(int[] wejscie, int poczatek, int koniec, int szukana) {

 // sprawdzamy czy przekazana tablica nie jest jednoelementowa
 if( poczatek == koniec) {
  // jeśli tak sprawdzamy czy element nie jest tym, którego szukamy (zwracamy indeks elementu, lub -1)
  if (wejscie[poczatek] == szukana) return poczatek;
  else return -1;
 }

 if( poczatek > koniec)
  // jeśli poczatek jest większy od końca kończymy wyszukiwanie zwracając -1
  return -1; 
 
 // dzielimy tablicę na dwie części
 int srodek = (poczatek+koniec)/2;
 
 // sprawdzamy czy element środkowy nie jest szukanym (jeśli tak zwracamy jego indeks)
 if(wejscie[srodek] == szukana) return srodek;

 // jeśli nie, wywołujemy rekurencyjnie naszą metodę dla prawej bądź też lewej części tablicy
 if(wejscie[srodek] > szukana) return szukajBinarnie(wejscie, poczatek, srodek-1, szukana);
 else return szukajBinarnie(wejscie, srodek+1, koniec, szukana);
 }
 
 // metoda wyświetla zawartość tablicy przekazanej jako parametr na ekranie
 public static void pokazTablice(int[] wejscie) {
 // każdy element znajdujący się w tablicy wyświetlamy na ekranie
 for(int x : wejscie) System.out.print (x + " ");
 System.out.println ();
 }

 public static void main(String[] args) {
 // tworzymy tablicę wypełniając ją od razu danymi
 int[] tablica = {4, 6, 1, 2, 3, 8, 7, 9, 5};
 
 // wyświetlamy tablicę nieposortowaną na ekranie
 System.out.print ("Tablica nieposortowana: " );
 pokazTablice(tablica); 
 
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 System.out.print ("Jaką wartość chcesz znaleźć w tablicy: " );

 // pobieramy od użytkownika liczbę
 int liczba = sc.nextInt();  

 // sortujemy tablicę
 sortowaniePrzezWybieranie(tablica); 
 
 // wyświetlamy tablicę posortowaną na ekranie
 System.out.print ("Tablica posortowana: " );
 pokazTablice(tablica);
 
 // wywołujemy metodę oraz zapisujemy to co zwróci
 int wynik = szukajBinarnie(tablica, 0, tablica.length-1, liczba);
 
 // jeśli wynik jest różny od -1 wyświetlamy informacje o indeksie, na którym została znaleziona wartość
 if (wynik != -1) System.out.println ("Liczba " + liczba + " została znaleziona w tablicy na indeksie: " + wynik);
 else System.out.println ("Liczba " + liczba + " nie została znaleziona w tablicy.");
 }
}
Uruchomiona aplikacja (wartość znaleziona):
Tablica nieposortowana: 4 6 1 2 3 8 7 9 5 
Jaką wartość chcesz znaleźć w tablicy: 3
Tablica posortowana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Liczba 3 została znaleziona w tablicy na indeksie: 2
Uruchomiona aplikacja (wartość nie znaleziona):
Tablica nieposortowana: 4 6 1 2 3 8 7 9 5 
Jaką wartość chcesz znaleźć w tablicy: 17
Tablica posortowana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Liczba 17 nie została znaleziona w tablicy.


2 Komentarze - Wyszukiwanie binarne

olks pisze...

Nie dziala np dla tablicy ={1,2,3,40,50} gdy szukmu liczby 10

dlatego trzeba w metodzie szukania Binarnego dodac na poczatku

if (poczatek>koniec) return -1

Devon pisze...

@olks: Święta racja, poprawiłem. Dzięki.

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty