Klasa LinkedList - przykład zastosowania

Klasa LinkedList jest jedną z klas bibliotecznych dostępnych w standardowej Javie. Jest to prosta implementacja listy powiązanej z wykorzystaniem typów generycznych (pisałem o nich tutaj Typy generyczne). Na jej bazie możemy napisać implementację w pełni dynamicznego stosu (inne sposoby tworzenia stosu to Stos - implementacja tablicowa oraz Lista powiązana - własna implementacja). Nasze rozwiązanie dzięki zastosowaniu typów generycznych umożliwi obsługę dowolnych obiektów.

// wykorzystujemy klasę LinkedList z pakietu java.util
import java.util.*;

/**
 * Stos - implementacja z wykorzystaniem klasy LinkedList
 * @author kodatnik.blogspot.com 
 */ 
public class Stos<E> {
 // lista przechowująca elementy stosu
 // wierzchołek stosu to ostatni element listy
 private LinkedList<E> lista;

 // konstruktor domyślny
 public Stos() {
 // tworzymy nowy obiekt klasy LinkedList
 lista = new LinkedList<E>();
 }
 
 // metoda odkładająca na stosie elementy
 public void push(E element) {
 // dodajemy element do listy
 lista.add(element);
 }

 // metoda ściąga ze stosu element
 public E pop() {
 // zwracamy element znajdujący się na końcu listy
 return lista.removeLast(); 
 }
 
 // metoda sprawdza czy stos jest pusty
 public boolean czyPusty() {
 // zwracamy prawdę lub fałsz
 return (lista.isEmpty());
 }
 
 // metoda "podgląda" co jest na wierzchołku stosu
 public E peek() {
 // zwracamy element z wierzchołka stosu (nie usuwamy go z listy)
 return lista.getLast();
 }
 
 // metoda wyświetla wszystkie elementy stanowiące stos
 public void wyswietl() {
 // wykorzystujemy metodę toString() z klasy LinkedList
 System.out.println(lista);
 }
 
 // metoda zwraca rozmiar stosu (liczbę jego elementów)
 public int rozmiar() {
 return lista.size(); 
 }
}
Poniżej przykładowe zastosowanie klasy Stos (przechowujemy na stosie łańcuchy tekstowe czyli obiekty klasy String).
public class TestujemyStos { 
 public static void main(String args[]) {
  
 // zakładamy nowy stos łańcuchów tekstowych
 Stos<String> s = new Stos<String>();
   
 // odkładamy kolejne elementy na stos
 s.push("Ala");
 s.push("Ola");
 s.push("Marcin");
   
 // wyświetlamy zawartość stosu
 s.wyswietl();

 // wyświetlamy element znajdujący się na szczycie (bez jego ściągania)
 System.out.println(s.peek());
   
 // ściągamy element ze stosu
 s.pop();   
   
 // wyświetlamy zawartość stosu
 s.wyswietl();  
   
 // wyświetlamy rozmiar stosu
 System.out.println (s.rozmiar());
 }
}
Uruchomiona aplikacja:
[Ala, Ola, Marcin]
Marcin
[Ala, Ola]
2
W oparciu o klasę LinkedList można utworzyć wiele innych struktur danych np. Kolejki czy też Drzewa.


0 Komentarzy - Klasa LinkedList - przykład zastosowania

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty