Zegar w Swingu

Chcemy napisać aplikację wyświetlającą prosty zegar. Wykorzystamy do tego celu interfejs graficzny GUI czyli bibliotekę Swing oraz wątki. Całość ma być na tyle uniwersalna, aby możliwe było wykorzystanie zegara w dowolnej aplikacji.

Do naszych celów wykorzystamy klasę JLabel (standardowa etykieta tekstowa). Rozszerzymy jej możliwości wyposażając ją w obsługę wątków (zaimplementujemy interfejs Runnable). Nowa etykieta będzie co określoną liczbę milisekund zmieniała swoją treść, czyli będzie wyświetlała aktualny czas. Najprostsza wersja nowej klasy Zegar wygląda tak:
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.util.*;
import java.text.*;

/**
 * Prosty zegar w Swingu
 * @author kodatnik.blogspot.com
 */

// nowa klasa Zegar zbudowana w oparciu o klasę JLabel
class Zegar extends JLabel implements Runnable {
 // wątek
 private Thread watek;
 // liczba milisekund pauzy (1000 ms czyli 1 sekunda)
 private int pauza = 1000;

 // konstruktor klasy
 public Zegar() {
 // wyrównamy napisy do środka
 super("", SwingConstants.CENTER);
 // wybieramy font do wyświetlenia zagara (podajemy nazwę, styl oraz rozmiar)
 setFont (new Font ("Consolas", Font.BOLD, 28));
 // ustalamy kolor tła
 setBackground(Color.BLUE);
 // ustalamy kolor tekstu
 setForeground(Color.WHITE);
 // ustawiamy przeźroczystość
 setOpaque(true);
 }

 // metoda start tworzy i uruchamia wątek zegara
 public void start() {
 // jeśli nie ma działającego wątka, utwórz i uruchom nowy
 if (watek == null) {
  watek = new Thread(this);
  watek.start();
 }
 }

 // metoda wywołana po starcie wątku
 public void run() {
 // dopóki zmienna watek wskazuje na bieżący wątek
 while ( watek == Thread.currentThread()) {
  // nowy obiekt klasy Date
  Date time = new Date();
  // formatowanie
  DateFormat df = DateFormat.getTimeInstance(DateFormat.MEDIUM);
  // ustawiamy tekst
  setText(df.format(time));
  try {
  // wstrzymujemy działanie wątku na 1 sekundę
  watek.sleep(pauza);
  } catch (InterruptedException e) {}
 }
 }

 // metoda zatrzymująca zegar (wątek)
 public void stop() {
 // ustawiamy referencję watek na null
 watek = null;
 }
}
Gotowa klasa Zegar może zostać użyta w dowolnej aplikacji. Wystarczy tylko dodać ją do odpowiedniego kontenera. Sprawdźmy zatem jej działanie tworząc prostą aplikację w Swingu.
public class PrzykladowyZegar extends JFrame {

 // konstruktor
 public PrzykladowyZegar() {
 // tytuł okna
 super("Zegar w Swingu");
 // rozmiar okna
 setSize( 350, 100);
 // ustawienie domyślnej akcji przy zamykaniu okna
 setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 // ustawiamy widoczność okna
 setVisible(true);
 // nie pozwalamy zmieniać rozmiarów okna
 setResizable(false);

 // tworzymy nowy obiekt klasy Zegar
 Zegar zegar = new Zegar();
 // dodajmy go do naszego okna
 add(zegar);

 // startujemy nasz zegar
 zegar.start();
 }

 public static void main(String [] args) {
 // utworzenie obiektu i wywołanie konstruktora
 new PrzykladowyZegar();
 }
}
Całość prezentuje się w następujący sposób:


Klasa Zegar, aż prosi się o rozbudowę. Powinniśmy mieć możliwość określenia fontu, kolorów, formatu czy też strefy czasowej podczas tworzenia obiektu. Wystarczy dodać odpowiednie konstruktory i już można będzie wykorzystać kod do tworzenia stoperów czy zegarów wskazujących czas w różnych strefach czasowych.


2 Komentarze - Zegar w Swingu

kadoel pisze...

A może tak analogowy :D/

http://www.wybieramlaptopa.pl/ pisze...

Dzięki stary uratowałeś moje zaliczenie poprawkowe ;)

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty